ΠΑΚΕΤΑ

ΜΑΖΙ ΜΕ DOMAIN REGISTRATION + WEB HOSTING

BEGINNER

1 DOMAIN, +WEB HOSTING, +WEBSITE € 200

BASIC

2 DOMAINS, +WEB HOSTING, +WEBSITE € 250

STANDARD

3 DOMAINS, +WEB HOSTING, +WEBSITE € 300